Jdi na obsah Jdi na menu
 


ANDĚLÉ a ARCHANDĚLÉ

 Andělé.

Lidé k nim vzhlíží jako k láskyplným nadpřirozeným bytostem. Přestože žádný člověk pravého nebeského Anděla nespatřil, v jeho představě je to nádherná bytost s křídly. Není pochyb o tom, že Anděl je světelná boží Láska v pravém slova smyslu. Andělé ani neumí žít jinak, neví co je to zlo, oni neprožívají dualitu a náš svět vidí jako určitý stav, na který se pouze dívají a snaží se mu porozumět. Jejich svět je mnohem jemnější, láskyplný a jako my jsme uzavřeni v trojrozměrném prostoru, tak oni jsou uzavřeni v pětirozměrném. Stejně jako my se nemůžeme dostat do jejich světa, tak oni se nedostanou do světa našeho. Je velkou pohádkou, když někdo mluví, že viděl Anděla z nebes, možná viděl Anděla, ale pouze astrálního anebo zhmotnělou Duši, která se za něho vydává. Andělský svět je velmi složitý na pochopení, jen rozměr, ve kterém se pohybují je nepopsatelný, je to něco, co musí člověk zažít a stejně, když se navrátí do našeho prostoru, nechápe a je zmatený. Na jejich prostor si lidská Duše musí zvyknout. Tam máte pocit, že jste všude a všechno vidíte najednou a všechno víte. Nic není před vámi utajeno, vše je naprosto nádherné a propojené. Andělé byli prvními Bytostmi, které se utvářely a zrodily. Další vývoj žijících Bytostí ve Vesmíru je řada řetězců na sebe navazujících v programu Projevu, jako ostatně vše v tomto uceleném Vesmíru. Je velmi složité popsat Anděla od prvopočátku jeho existence, protože nelze popsat obraz, který jsem viděla a který mi umožnil mnohé pochopit. Nicméně se budu snažit alespoň s velkou vzdáleností připodobnit systém toho, jak se Anděl zrodil. Stvoření světelných andělských bytostí bylo prvořadé a vyvíjelo se pomalu s dokonalou souhrou energií, které byly v prvopočátku formovány do něčeho, co nemělo tělo, ale obsahovalo Vědomí, obsahovalo počáteční Jiskru života. Můžu to připodobnit k vajíčku, ale to je velmi, velmi vzdálené skutečnosti. Chtěla bych upozornit, že vše co existuje včetně bytostí je energie, která se formuje do projevu podle vibrací v daném prostoru. V obraze, který jsem viděla, jsem měla pocit, jako když se Prvotní Vědomí rozděluje jako buňky, které začaly žít svým vlastním životem. Tyto buňky, prvopočáteční zárodky Andělů se formovaly stejně, jako dítě v matčině lůně, přizpůsobovaly se úrovni, tedy prostoru, který se tvořil společně s nimi, a úroveň se přizpůsobovala energetickým vibracím, které vyzařovaly ze zárodků Andělů. Z těchto světelných zárodků se zrodili první světelní Andělé, té nejvyšší možné hodnoty. Tato Forma byla tou nejčistější substancí Světla, jakou si člověk vůbec nedovede představit, tito prvotní Andělé byli zářivým tvořivým božím Světlem, byla to ta nejčistší Láska. Z tohoto Světla se pak rodily další světelné Bytosti. Tak vznikl řetězec vývoje. Ze života se tvořil život. Andělé byli naprogramování vyšší inteligencí, měla jsem pocit, jakoby tato inteligence chtěla vtisknout svůj otisk do těchto světelných Bytostí, jako zdroj nejvyšší Lásky a dobra. Není pravdou, že nejprve vznikl Vesmír a pak do něho byl vsazován život, vše se dělo ve stejném okamžiku, v čase naprosté čistoty vědomí a toho nejsilnějšího vědomého náboje. V tom čase, ještě nižší Dimenze nebyly, byla jen jednolitá energie lásky, která se rozprostírala do prostoru. Andělé si Láskou tvořili svůj svět a začali se pomalu probouzet. Probouzet znamená utvářet moudrost vědění. Probouzení Andělů způsobilo, že se začala tvořit andělská společenství neboli rasy, které se od sebe vzájemně odlišovaly. Ve hře bylo záření Světla, Tepla, vibrace energií a Lásky. Toto byl prvopočáteční stavební materiál nebeské roviny. Vše v sobě neslo energii čtyř živlů. Pátá Dimenze sílila a rozpínala se. Přestože Dimenzi zaplavovalo čisté Vědomí, andělské vibrace tvořily odlišné shluky, a tím se vytvářely úrovně. Nejvyšší úroveň obsadili Andělé, kteří vibrovali na té nejčistší Lásce ke svému stvořiteli, to znamená Inteligenci nad tím vším, jejich Láska byla natolik silná, že celá jejich světelná těla vibrovala jako melodie, jejich tóny byly líbezností Lásky a Světla. Každé vibrační pole formovalo společenství Andělů do odlišnosti, která se projevovala již zaměřením na Prvotní Vědomí, tedy na Boha. Láska, o které tak vehementně mluvíme, existuje jen ve společenství světelných Andělů, to co lidstvo považuje za Lásku je jen odlesk, který se ztrácí v temnotách. Andělé se tedy formovali podle svých vlastních tužeb, které umožňovaly tvořit. Jejich tváře jsou překrásné a z každé vyzařuje aktuální stav pocitů, lásky, vše co se v nich odehrává, mají zvláštní řeč a vyjadřování, jejich slova, jestli to takto mohu nazvat, jsou neskutečně melodické, jemné, něžné, neexistuje u nich změna tónu, která by byla nepříjemná, vše plyne v naprosté lásce a harmonii. Andělé žijí ve společenstvích podobných lidským rodinám. Celá jejich Dimenze je jedna ohromná Láska, která tvoří takovým způsobem, že vše včetně přírody, různých světelných staveb, vody, vzduchu, slunce, vše je jiné a přesto velmi podobné životu Bytostí ve Vesmíru, jen je to jasné teplé, dokonalé… Nedokážu popsat rozměr, ve kterém se vše odehrává, měla jsem pocit, že vše se odehrává v jednom okamžiku současně, a tento okamžik trvá celou věčnost. Nedokážu popsat pohyb, který se děje, přestože máte pocit, že stojíte na místě a přitom jste všude, všechno vidíte a víte, nic není utajeno, naopak se k vám dostávají stále nové a nové informace. Těšila jsem se, že si informace přinesu sebou na Zemi, ale když jsem se navrátila do lidského těla, 28 vše je zamlžené a někdy to nedává smysl. Pravda ale je, že mnoho důležitých věcí v mysli mám. Andělské zahrady jsou nepopsatelné, jsou dokonalým komplexem souhry a harmonie všech rostlin, vody, živočichů. Převládají ptáci a motýli. Vše je tak odlišné a přesto stejné, ovoce je více rozmanité než známe, má nepopsatelnou chuť, mnoho rostlin je odlišných anebo pro nás neznámých. Není tam omezení, není tam strach, všichni žijí v dokonalém souladu. Nebeská úroveň byla prvopočátečním životem pro celý vesmír, a Andělé prvopočáteční stvořitelé dalších životů. Celý tento světelný komplex je nesmírně důležitý pro celý chod Vesmíru, ve kterém žijeme. Z tohoto komplexu se zrodilo vše ostatní a z něho jsou rozváděny světelné cesty života, informační struktury pro stabilitu Kosmu. Andělé jsou v podstatě správci celého vesmírného dění, jejich schopnosti jsou neohraničené a nezastupitelné. Andělská Dimenze tvoří základ veškerého života. Andělé mají svůj řád, který do současnosti stále funguje, starají se o vyváženost celého Vesmíru, jsou to Bytosti, které rozprostírají Světlo Života do všech koutů. Jejich světelná těla však nedokáží překročit hranice jejich světa, nedokáží vzájemně překročit hranice nebeských úrovní, vše řídí pouze světelnými doteky, toto nevím, jak bych popsala, je to jako by se pouze dotýkala svým Vědomím daných problémů, jakkoli vzdálených, jejich Vědomí se nese celou centrální strukturou Kosmu. Andělé se takto dokáží dostat i do lidského Vědomí, ale člověk není schopen zachytit jejich vibrace ve hmotné rovině. To ale neznamená, že andělská Bytost nemůže pomoci, může ale ne bytostně, pouze Vědomím. Jejich možnosti jsou úžasné, do všeho vkládají Lásku, ale takovou, kterou člověk nezná, ta Láska je pohlcující, je tak omamná, že se od ní nechcete odtrhnout. Andělé jsou napojeni na každou existující rasu ve Vesmíru, znají veškeré dění, jsou to správci ne poslové. Andělé Světla jsou neúnavní ochránci a lékaři celého našeho komplexu, stále pracují, jejich práce je však něco neskutečného, je to tvoření a léčení Světlem, a proto Světlo zde na Zemi ještě nevyhaslo a stále bojuje o přežití. Je to tvrdý boj, boj člověka proti člověku, boj člověka Světla, proti člověku Temnoty. Andělé jsou v určitém stavu, který v nich vytváří přesně to, co je potřeba pro Vesmír. Neznají nálady, ale znají proměnu Stavu, ve kterém jsou schopni rozpoznat Světlo od Temnoty. Popisovat tyto stavy je pro mě náročné, protože to nejde lidskými slovy vystihnout. Velmi mě u nich zaujala jedna světelná stavba, kterou bych mohla označit jako ohromný kruhový chrám. Měla neskutečně vysoké věže s neobvyklými křídly, ze kterých vycházely barevné proudy. Tyto proudy směřovaly do jednoho bodu někam vzhůru a nebylo možné rozpoznat, zda vycházejí z chrámu anebo naopak do chrámu vstupují. Když jsem směla vstoupit dovnitř, dostala jsem se do otevřeného prostoru, kde uprostřed se vznášel ohromující zářící diamantový krystal, který vytvářel dojem nekonečně hluboké nikde nekončící hlubiny. Andělé tímto oknem byli schopni vidět celý Vesmír, já jsem neviděla nic, jen nádheru Krystalu. Nebesa jsou v mých očích něco nadpřirozeně zázračného, něco, co mé Vědomí nedokázalo dlouho přijmout, protože Láska a obrazy které se mi dostávaly z této úrovně, byly nepopsatelné a nevstřebatelné, doslova mě trhaly na kousky, mé astrální tělo i mé Vědomí je nedokázaly zpracovat. Nikdy bych si nepomyslela, že něco tak nádherného existuje, a kdybych to nezažila-neprožila, tak bych určitě nikomu nevěřila, proto se nedivím ani těm, kteří pochybují a znevažují pravdivost duchovního světa. Andělé netvořili jen nižší Dimenze, ale vytvořili i Dimenzi šestou. Ta se v podstatě oddělila od Nebes a bylo do ní vloženo Vědomí té nejvyšší moudrosti a ochrany. Této Dimenzi lidé říkají Úroveň Krista. Tato Úroveň je jakýmsi plamenem Věčnosti, který je plně propojen s prvotním Vědomím, je to zář, která nedovolí Andělům vstoupit. V této rovině je pouze jádro Lásky Stvořitele a část nejvyššího Vědomí, když to nazvu jinak, tak v této rovině je energie Oživeného Boha. Chtěla bych zdůraznit, že v Nebesích je mnoho odlišných společenství, které nejdou popsat, jsou to jakési vyšší i nižší království a i Andělé v nich mají odlišné pojmenování. Šestá Dimenze je velmi složitá a pro mě nepochopitelná. Andělé jsou nejlaskavější a nejzářivější bytosti v celém systému, jejich hruď prozařují nádherné duhové energie podle nastavení a stavu každého jednotlivého Anděla. Jsou velmi pracovití, ale neuvědomují si, že pracují, oni tvoří v lásce a dokonalosti. Když jsem se poprvé setkala s Andělem, byla jsem malá a neměla jsem ani ponětí, že nějací Andělé existují, nikdo mi o nich nevyprávěl, ale už tehdy jsem cítila tu nesmírnou Lásku, kterou mi předávali, byl to neskutečný příliv tepla do srdce a v tom přílivu mi bylo nádherně. I dnes, a je to už skoro šedesát let, to ve svém srdci stále cítím. Na to se nedá zapomenout. Říkáme, že Andělé jsou naši ochránci, a že každý máme svého anděla strážného. Andělé nás nehlídají tak jak si myslíme, nemění naše cesty a nevstupují do našich životů. I přesto má každý člověk opravdu svého světelného pomocníka, který nad ním bdí a chrání ho. Pokusím se to vysvětlit. Naše lidské vědomí mělo svůj počátek v andělském světě. V tomto světě existuje toto vědomí dál, jako naše vyšší Já, naše světelné prvotní lidské vědomí, které ze sebe oddělilo malou část, kterou vložilo do Jiskry, které říkáme Duše. Duše, která dostala program k prožívání lidského života, je s tímto vyšším Já propojená takzvanou pupeční šňůrou, ale není to jen šňůra spojení, je to osudový světelný paprsek záznamů, kam se zapisují odžité životy Duše. Po vystoupení z těla se tento paprsek oddělí od těla, a stáhne se do vyššího Já. Tím se Duše odpojí a je jí umožněno vstoupit do astrální roviny, očistit se od hmotného světa a jeho vzorců, teprve po očištění se Jiskra může spojit s podstatou vyššího Já. Toto vyšší já, které má tělo a Vědomí je naší součástí, anebo naopak Duše je součástí tohoto Vědomí. Toto naše vyšší Já je naším ochráncem a rádcem. Pokud se na toto Já dokáže člověk napojit, je schopen dostávat informace z vyšších světů. Napojení musí probíhat skrze Srdce a po určitém zasvěcení. Nepíši záměrně po jakém zasvěcení, protože by to mohlo být zneužito, ostatně jako vše. Každý člověk má možnost vnímat tyto energie, ale problém je v tom, že neví, které informace od samozvaných mistrů, jsou mylné. I to, co se zdá být pravdivé a přesvědčivé, nemusí odkrývat tu pravou energii, která je třeba pro vyšší vstup a pochopení. Mnoho lidí považuje setkání s anděly za jednoduchou záležitost, myslí si, že požádají, a spojení je aktivováno. Kdyby to bylo takto jednoduché, nemuseli bychom se rodit a zůstaly bychom ve světle, protože pokud by zde nastal problém, zavolali bychom si Anděla, ten by ho vyřešil a bylo by to. Přeci každý soudný člověk si musí uvědomit, že odlišné světy nám nejsou otevřené, a domýšlet se, že člověk dokáže sáhnout až k nebesům je namyšlenost, a klamání sebe sama. Člověk k Andělům vzhlíží jako k ochráncům a myslí si, že Andělé nemají nic jiného na práci, než nás vést na každém kroku a být s námi ve spojení. To je však omyl, Andělé žijí svým vlastním životem a svou vlastní prací – úkolem, který jim byl dán vyšší mocí. Jejich Světlo se rozprostírá do každého koutu Vesmíru bez rozdílů, rozprostírá se do každé bytosti opět bez rozdílu. Není to tím, že Anděl by byl napojený na vše tak, jak si člověk myslí, ale Světlo jejich prochází skrze světelnou síť do všeho. Andělská energie je velmi vzdálená té naší a to nejen vibračně, ale také barevným vyzařováním. Toto záření dokáže lidské tělo cítit jako obrovský příliv Lásky. Navázání kontaktu je velmi náročnou záležitostí. Problém je v tom, že člověk navazuje kontakt pouze svým Egem, kterému Andělé nerozumí, ale cítí sílu odporu. A i když se snaží dostat k srdci člověka, tak přes toto lidské Ego je to prostě nepustí. Možná si člověk ani neuvědomuje jak světelně křehká je andělská schránka, a jak citlivé a jemné je jejich vědomí. Oni nemohou vstoupit svým světelným tělem do naší Dimenze, stejně jako my nemůžeme přijít k nim. Vše se odehrává skrze světelnou síť a lidé nejsou natolik jemní a citliví, aby dokázali vnímat andělské vibrační pole, které se ztrácí v hluku hmoty. Když jsem začínala komunikovat s Anděly z páté Dimenze, bylo velmi složité rozpoznat jejich tóny, jejich slova, vše se ztrácelo v jakémsi bzučení, kde nebylo možné rozpoznat informace. Až časem, když jsem s nimi byla v přímém kontaktu a cestovala jsem světelnými cestami, tak potom jsem pomalu začala vnímat jejich proudy. Dnes je to samozřejmostí, ale cesta to byla náročná. Proto člověk, který říká, že mluví nebo si píše s Anděly, klame sám sebe. Nemusí se však bát, že se Andělé od něho vzdalují, naopak, každý člověk je pod jejich ochranou Světla, všichni ho v sobě cítíme a čím více si ho v sobě uvědomujeme, tím více dáváme Andělům znát, jak je milujeme. Oni vnímají naše myšlenkové pocity, vnímají je skrze informační pole, vnímají naši náklonnost k nim, vědí, kdy k nim vysíláme prosby, kdy potřebujeme pomoc. Andělé však nezasahují do našeho životního nastaveného řádu, oni nesmí, protože by nám narušili směr, pro který jsme se zrodili, oni zasahují pouze v případě, že se děje něco, co v našem plánu života nebylo a hrozí ukončení cesty, ne z naší vůle, ale z něčeho, co nebylo v programu. V programu je například i to, že nám někdo pomůže odejít předčasně na druhou stranu. Je nutné věřit v Anděly, protože víra v Ně, je Láska, a ta nás s nimi stále sbližuje. Naše lidská srdce je cítí, a pokud vy budete cítit své srdce, máte šanci pocítit i Anděla. Andělé jsou pro nás něco jako slunce, každý paprsek námi prochází a nejen námi, ale vším, a stejné je to i s jejich Světlem, kterým jsme ozařováni každým okamžikem.

 

 Archandělé

O těchto tajemných bytostech lidé vědí velmi málo. Většinou ti, co chtějí ukázat své duchovní vědomosti, volají jména čtyř Archandělů, aniž by věděli, kdo to Archanděl je. Od zrození Ježíše se traduje, že slétl Archanděl Gabriel, aby zvěstoval Marii početí syna božího. Volat Archanděla může jen nevědomý, protože si jen snaží dokázat na jak vysoké duchovní stupnici je, jeho důležitost je však v klamu a namyšlenosti. Paradoxem je, že obyčejní lidé se obrací na Archanděly, aniž by rozuměli této energii, a ti, co jí opravdu rozumí, například Mágové, tak ti nikdy Archanděla nevolají, protože jsou si vědomi, že do tak vysoké úrovně nemají šanci zasáhnout. Nevědomost lidí je obrovská a smutné je, že si namlouvají něco, co nelze uskutečnit. Kdo to Archanděl je? Byť se to může zdát podivné, tak Archandělé jsou vyšší formy Andělů, které byli odděleni vyšším Vědomím z velkého společenství těch nejzářivějších a nejmoudřejších Andělů a dostalo se jim odlišení jak svou schopností, postavením, ale také silou a mocí. V podstatě je oddělila forma vývoje, která je utvořila jako světelný komplex Bytostí, které vešly do šesté Dimenze, do roviny, která se zrodila ze světelného pole Vědomé Přítomnosti. Stejně jako u Andělů, tak se i u Archandělů vytvářely komplexy odlišné vzájemně od sebe a utvářela se společenství, která byla chráněna jakým-si klíčem. Tyto klíče, jsou pro mě nepopsatelné, je problém pochopit je, natož do nich vniknout. Těchto komplexů-společenství (mám na mysli archandělských větví), bylo vytvořeno tolik, že je nemyslitelné to popisovat, Prvotní Vědomí, tedy Bůh si tímto systémem vytvořil okolo svého Jádra světelnou ochranu z těch nejzářivějších a nejmocnějších světelných bytostí, jaké Vesmír má. Archandělské komplexy se rozvíjely a sílily nábojem Boha. Toto patro se rozpíná do vesmírných dálek a zaplňuje naprosto vše v celém komplexu Vesmíru. Tato úroveň je Anděly neviditelná stejně tak, jako pro lidstvo Astrál, a přesto spolu všichni spolupracují. Archandělé se nastavovali jako odlišné bytosti od všech, kteří již měli formu a tvar, vyvíjeli se do svého poslání podle Projevu nejvyššího Vědomí. V konečné fázi se Archandělská společenství oddělila od společenství Andělů. Není možné popisovat úlohu Archandělů, ve všem tom ohromném dění, mohu pouze říci, že jsem cítila neskutečný respekt z této nepopsatelné síly. Nebyl v tom strach, ale spíše úžas nad něčím tak dokonalým. Faktem je, že jejich ohromná síla Světla dokáže čelit i té nejsilnější Temnotě. Chtěla bych uvést na pravou míru označení Temnota, které zde stále používám. Temnota a Tma jsou velice rozdílné systémy. Tmu známe, když zapadne slunce a je noc. Pokud jsme na samotě a nesvítí nikde lampy, vnímáme tmu jako clonu, ve které se dokáže vše uschovat, stačí ale jeden paprsek světla a i ve tmě můžeme rozeznat stíny. To znamená, že Tma je jen pomyslná, protože jí můžeme prosvítit a tím jí odebrat sílu. Naproti tomu Temnota, je silně negativní systém, který je tmavý a hluboce černý. Je to energie, která utváří hloubku, není možné jí prosvítit, není možné jí jakýmkoli způsobem přetvořit. Je to Temnota Ďábla a vyzařuje z ní neskutečný strach a úzkost. Vše, co se do ní dostane, je navždy ztraceno. Stejně tak jako dokáže zářit Světlo Boha, které je neměnitelné, tak i Temnota dokáže svou energií vše pohltit a nevrátit. Když jsem měla dovoleno dostat se na její okraj, kde mi nehrozilo žádné nebezpečí, dívala jsem se do té černé hlubiny a měla jsem pocit, že je živá, ale nepohybovala se, jen vše uvnitř pohlcovala tak silně, že neexistovalo nic než Ona. Měla jsem pocit, že by stačilo do ní vložit prst jen na samý okraj, a ten prst by byl nenávratně pryč. Nevím jak to popsat, bylo to děsivé. Pokud by do této Temnoty vniklo Světlo, nemělo by šanci, ta Temnota je tak pohlcující, že nikdo z vesmírných světelných bytostí včetně archandělů i Krista by se s ní nepouštěl do křížku. Světlo a Temnota jsou naprosto dva oddělené světy. Tuto Temnotu bych zařadila jako první Dimenzi, tedy temný bod, který je uvnitř sebe nekonečný. Archandělé se stali ochránci Vesmíru, protože jejich Vědomí je natolik dokonalé, že je nad tím vším vesmírným systémem a nesou v sobě velkou část Prvotního Vědomí. Jsou nastavení na ochranu nebeského světa, který je tak rozmanitý a pro udržení celého stvořeného systému nepostradatelný. 34 Archandělé ani Andělé nemohou sestoupit do naší třetí Dimenze, naše energie je hrubo-hmotná a má jiné frekvenční pásmo, je ještě hrubší než Dimenze Astrální. Pokud se vedly vesmírné války a nebylo jich málo, měli archandělští bojovníci na svých světelných tělech zvláštní ochranu, ta nejen že chrání světelné tělo, ale také dělá bojovníka neviditelným. Tyto ochranné světelné pláště jsou ze samých znaků, nevím, jestli znamenají čísla nebo nějaké symboly, nerozuměla jsem tomu. Archandělé obývají úroveň nad Nebesy. Tento svět je tajemný jak svou strukturou, tak i vyzařováním. Tváře bojovníků jsou velice líbezné a stále vyzařují naprostou oddanost Stvořiteli. V tomto společenství jsou přenádherné chrámy, spíše jsou to jakési otevřené kruhy, ale v jejich odlesku se zračí něco jako chrám. V těchto chrámech se rokuje v naprosté souhře, je to, jako by tam byl ohromný kosmický počítač, kterým je vidět do každé skuliny ve Vesmíru, každá informace, každý obraz se okamžitě objeví, je to nepopsatelná energie, která tam působí. Slova nejsou slyšet, přesto jsem si uvědomovala jejich myšlenkovou energii. Stála jsem za zvláštní stěnou, která mě oddělovala od jejich světa, a přesto jsem směla nahlédnout bytostně do jednoho z chrámů, ve kterém jsem byla udivena obrazem, který se přede mnou otevřel. Uvnitř jsem neměla pocit, že jsem v uzavřeném prostoru, naopak jsem vnímala celý Vesmír před sebou, viděla jsem Planety a odlišná seskupení, kterým jsem nerozuměla, viděla jsem tolik odlišných druhů systémů, živých vesmírných tvorů, byla jsem tak ohromena a fascinována, že jsem si připadala, že jsem uvnitř scifi filmu, ale bylo to skutečné a reálné. Zajímavé je, že vím, že jsem nesměla překročit hranici jejich světa, a přesto jsem byla mezi nimi, to je tak neskutečný nádherný a dokonalý rozměr, že jste v podstatě všude a jste vším. To, co zde popisuji, není celý komplex vesmírného nekonečna, moje Vědomí by to nepobralo, a i to, co mi bylo ukázáno, mnou silně otřáslo psychicky. Po návratu jsem se toužila vrátit zpět do Světla, odehrával se ve mně silný boj, zda zůstat, anebo se vrátit. Věděla jsem, že nemohu, že musím naplnit své poslání tady na Zemi, ale touha byla tak silná, že jsem měla psychické problémy, myslela jsem, že mám schizofrenii a že se dostávám na samé dno. Pak přišel další výstup z těla, ve kterém jsem pochopila svůj Osud, a nastoupil klid, mír a pochopení. Vidět a prožít na vlastní oči to, co je pro člověka velmi, ale velmi vzdálené, nedostupné, není jednoduché. V počátku nevíte co se s vámi děje, a když přijde pochopení, o mnoho více si uvědomujete všechnu tu lidskou nenávist, závist, přetvářku a všechen ten chaos na Planetě, a je velice těžké se s tím srovnat. Když vidíte z odlišné roviny lidský život a uvědomíte si, že je to jen mihnutí ve Věčnosti, tak o to více nechápete tu zlobu a násilí, nechápete ty vraždy, boje a utrpení, které si lidstvo dobrovolně způsobuje. Vrátím se ale k Archandělům. Každé Archandělské společenství má svého krále, a je chráněno symbolem - klíčem. Jména Králů jsou tak složitá, a pro mě nepochopitelná, že není možné je přeložit ani vyslovit, je to v jakých-si symbolech a znacích, které v jejich úrovni znějí přirozeně a jednoduše, ale zde jsou nevyslovitelná. Proto si je člověk zřejmě přeložil do jednoduchosti a říká známým Archandělů Uriel, Gabriel, Michael, Rafael… Tito Archandělé se považují za nejdůležitější pro Zemi, protože v dobách Atlantidy sestupovali na Zemi a rokovali s moudrými. Ještě bych chtěla vysvětlit Společenství. Jako příklad uvedu Archanděla Gabriela. Gabriel je Král společenství Archandělů v jeho přítomnosti. To znamená, Gabriel je řídící a rozhodující jednotkou jeho vlastního společenství, které je nastaveno na daný program určený vyšší mocí. Společenství Gabriela obnáší ohromné nespočítatelné množství Archandělů, a všichni jsou pod záštitou Krále. Gabriel není zařazen mezi bojovníky, je to společenství Lásky, Moudrosti a zpracovává veškeré tvůrčí informace ze všech Dimenzí, jsou to v podstatě hlídači míru a pokoje. Takto podobně je nastavené každé Archandělské společenství v čele se svým Králem. Byl však ještě jeden Archanděl, který měl stejnou schopnost prostupovat Dimenzemi, vynikal krásou silou, byl velice moudrý. Jeho Světlo převyšovalo všechny ostatní. Neuvědomoval si tuto svou sílu, zářil jen pro svého Stvořitele. Jeho zář mu dala jméno Světlonoš, byl nositelem té nejsilnější a nejmocnější Lásky a Síly. Nejlaskavější a nejkrásnější Archanděl. Tento Archanděl však změnil celý systém vesmírného řádu a nastavení, ne vlastní vinou jak si lidé myslí, a jak jim je mylně předkládáno. Chtěla bych napsat, jakým způsobem vzniklo Zlo a oddělenost tohoto nádherného Archanděla, kterému říkáme Lucifer.  Archandělé jsou velmi vnímaví k nespravedlnosti. Často zasahují svým Vědomím do lidského dění. Tím myslí bez našeho vědomí, oni jsou bojovníci a chrání. Planeta Země je pro ně velmi vzácnou Planetou, protože byla vytvořena Anděly a byla i Andělským příbytkem. Zde byli vsazeni první světelní lidé, v podstatě ještě Andělé, než je přetvořila Temnota do něčeho, co známe dnes. Archandělé jsou dokonalými Strážci, a člověk pokud k nim vysílá potřebné informace, tak tyto informace jsou jimi zpracované a přetvořené do hmoty. To znamená, že Archanděl dokáže zhmotnit lidská přání. Archanděl dokáže vnímat energie, ve kterých my žijeme, a nejen naše energie, ale i ty, co vysílají ostatní mimozemské civilizace. Archandělé navštěvují naše Slunce, dokáží si z něho vzít energii pro svůj pobyt v kosmickém prostoru, zacelují vesmírné trhliny, které vznikají energetickými výbuchy včetně atomových bomb, hlídají vesmírné brány před vpádem Lucifera do systémů, které chrání všechny programy Stvoření. Spojení s Archandělem člověk pocítí jako mocné rozpínání hlubokého tónu v sobě, člověk to vnímá jako dunění uvnitř sebe, není v tom žádný nepříjemný pocit, je to stav. Přestože tito bojovníci nám dokáží pomáhat, je dobré si problémy jako lidstvo řešit sami. Sami jsme se stali virem na Zemi, a sžíráme Planetu ze všech stran. Je třeba si sebe uvědomit jako virus a začít s tím něco dělat. Nejsme zde jako lidstvo sami, mezi námi je mnoho vesmírných ras, které jsou nám tak přizpůsobeni, že je nedokážeme rozpoznat. Je třeba se dívat jeden druhému do očí, v nich je totiž pravda, jenže lidé se brání tomuto pohledu, raději oči sklápí anebo se dívají jinam. V současnosti je mnoho archandělských lodí v okolí naší Planety, může se to zdát podivné, ale Archandělé mají své lodě, své koráby, a zpovzdálí sledují dění, které se odehrává. Zaslouží si velký dík, protože nebýt jich, dávno by Planeta neexistovala. Nesmíme si je však plést s vesmírnými lidmi a jejich flotilami, to je úplně odlišná existence, je to existence draků.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

fišerová

marie ,11. 6. 2022 12:12

To je taková nádhera, informací a já často musím na chvilku přestat číst, abych se dotkla srdce, setřela slzy,...Ráda bych tu knihu měla abych v ní mohla kdykoli číst a naciťovat všechny zprávy. A Vy můžete provést napojení na vyšší já? To byla pro mně nová zpráva kde sídlí. Děkuji. m.