Jdi na obsah Jdi na menu
 


PRVNÍ ČÁST-ÚVOD

Přátelé, rozhodla jsem se, že vám zde budu vkládat knihu "Hlubina Pravdy" a to z toho důvodu, aby měl každý možnost dostat informace, které jsem získávala od svého světelného nebeského Učitele a průvodce. Budu jí vkládat po kapitolách, protože ji neumím dát do elektronické podoby. 

Další informace můžete získat na youtube " Je čas se probudit".

 

 

 

 

Obsah

 

 

Úvod

Prvotní Vědomí

Vesmíry

Dimenze

Andělé

Archandělé

Archanděl Lucifer – Světlonoš

Člověk

Planeta Země

Smrt a Zrození

Ovládání lidské Mysli

Osud lidstva

Celosvětová lež

Ježíš

Strach

Mimozemské entity

Zvířata

Bible

 

PŘEDMLUVA

 

 

Lidé netouží po pravdě, touží být klamáni. Pravda je pro člověka velmi složitá a nutí ho vybočit ze starých kolejí. Toto vybočení stojí spousty přemýšlení, možná rozhořčení a neklidu.

Síla pravdy se zdá vždy alarmující a nepřijatelná, je to něco, co je odlišné od starých vžitých vzorců, je to něco, co bolí hluboko v Duši, protože najednou vzniká rozpor mezi zažitým a skutečností. Místo přijetí nastoupí nedůvěra a spousty argumentů, proč to takto nemůže být. Proč věřit jednomu neznámému člověku, který tu předkládá něco, co je zcela odlišné a neznámé, nesmyslné a možná i směšné.

Kniha, kterou jste otevřeli, se liší velice v informacích od ostatních. Není ani vědecká, ani filozofická, a přesto je plná tajemství, tajemství pravdy o Stvoření.

Tyto informace ve vás vzbudí rozporuplné pocity a já to chápu, protože jsem těmito pocity procházela i já. Budete odporovat, nesouhlasit, používat argumenty. Je to proto, že po celý váš život byla pravda před vámi vědomě ukrývána, a je v podstatě ukrývána stále největšími manipulátory a lháři, kteří neustále překrucují informace tak, jak se jim to hodí do krámu. Tito manipulátoři si nemohou dovolit říci pravdu, protože by vytvořili mezi lidmi zmatek, nemohou popřít to, co se po celá staletí snažili vtloukat lidem do hlavy, jako tu jednu jedinou boží pravdu, nemohou přiznat, že záměrně přepisovali dějiny tak, aby si podmanili lidstvo a udělali z něho to, co je dnes.

 

Seznámit se s pravdou je velice náročné, a chce to velký kus odvahy, vím to podle sebe, protože jsem si tím procházela, musela jsem se vypořádat s touto skutečností, kterou jsem poznávala mimo své tělesné tělo se svými světelnými průvodci.

Nebudu zde uvádět žádná konkrétní jména, místa, nebo data, protože mi bylo řečeno, že to není vůbec důležité, čas dějin se odvíjí v jednom okamžiku, tady a teď, a jména? Ty si člověk volí sám, aby se dokázal orientovat sám v sobě. Nebeská jména, nebo pojmenování něčeho, mají v Nebesích úplně jiný význam, než jaký mu připisují lidé.

Jen člověk určuje iluzorní minulost a budoucnost, vytváří nebeská jména a pojmenovává něco, co ani neexistuje. Jeho velkým vzorem je Bible, kniha, která sama a sobě není to, co si člověk myslí, Bible je psaná tak, aby vzbuzovala v člověku velikost Boha, Boha, který tvořil, a vdechl všemu život a do této knihy vložil stvoření člověka. Ale kdo je to ten Bůh, kdo z lidí to doopravdy ví? Kdo z lidí ví, že člověk žije ve velkém omylu těch, kteří mají své osobní důvody od pradávna lidstvo klamat.

Nebudu proto tady nic citovat z Bible, nebudu ani používat biblická jména, píši sama za sebe tak, jak mi byla otevírána nebeská pravda světelnými Bytostmi, která v mnohém byla pro mě nepřijatelná do chvíle, než jsem to mohla spatřit a prožít. Vše jsem viděla v bdělém stavu vědomí, nikdy ne ve změněném, a toto je velmi důležité zdůraznit.

 

Není člověka, který by uvnitř ve svém Srdci nevěřil v něco Vyššího, v něco, co si neumí vysvětlit a přesto to tady je. Jsme obklopeni zázraky, které přijímáme jako samozřejmost, ať už je to narození dítěte anebo každodenní probuzení. Všímáme si, že i ten největší skeptik a ateista, se obrací v okamžiku ohrožení života na něco, v co nevěří, na něco, co si neumí představit, co nikdy neviděl, nesetkal se s důkazem této existence, a přesto v jeho nitru je víra a důvěra v něco, co ho táhne k lidsky pojmenovanému Bohu, ke Stvořiteli, který je námi nepoznaný, nepředstavitelný, protože tomu „Velkému” nerozumíme.

To něco, co způsobilo Stvoření a existenci různých forem života, i různých forem k životu potřebných, to něco nám dává sílu, není to vidět, není to cítit, nemůžeme si na to sáhnout, a přesto vnímáme tu posvátnou úctu k něčemu obrovskému, dokonalému a výjimečnému. Můžeme se tomu bránit, jak chceme, můžeme navenek vykřikovat, že v nic nevěříme, ale naše Duše velmi vnímá pozadí, ze kterého se zrodila do hmotného světa, a stále se snaží vrátit ke zdroji za jakýchkoli okolností, stále nás vede cestou do duchovního světa, vede nás domů.

 

Jsme obklopeni různými informacemi o této duchovní síle, jsme obklopeni moudrými knihami, ve kterých se složitě vypisuje systém o stvoření světa a člověka. Používají se znaky, šifry, kódy, čísla, a to jen proto, aby tomu normální člověk neporozuměl, aby to na něho pouze dělalo dojem něčeho nedotknutelného, čeho se může dotknout pouze zasvěcenec. Zastírá se pravda. Zastírá se, že vše je jen a jen manipulace a Magie.

Staré a moudré knihy nesou samozřejmě velký kus pravdy, protože tato pravda byla zapisována těmi, kteří stáli po boku těch „Vyvolených“, kterým se dostávalo po částech poznání o mohutné velikosti a soustavě Vesmíru. Problémem je, že tyto cenné spisy a knihy, byly velmi zneužity a přepisovány do forem manipulace a strachu tehdejšího i dnešního lidstva. Jediná velká pravda, která je nedotknuta, leží v knihovně pod hladinou oceánu, kde na zlatých destičkách jsou nesmírně cenné informace, které nejsou rukou člověka, a ani žádného jiného tvora přepsány, protože člověk neměl a nemá šanci tuto knihovnu věků najít. Tuto knihovnu vytvořili Atlanťané a sepsali na zlaté desky všechny zákonitosti a principy vesmírných celků.

 

 

Jeden jediný muž na Planetě tuto knihovnu náhodně objevil při potápění, objevil podmořský vchod do jeskyně, a tam podplaval úzkým otvorem do ohromné skalní síně nad mořskou hladinou. Tam v podivných policích byly jakési zlaté destičky a na nich zvláštní znaky. Vzal několik destiček a oslovil svého přítele, který se zabýval starověkým písmem, a požádal ho o rozluštění. Když se po velmi dlouhém čase podařilo rozšifrovat slova, byli tito muži tak šokovaní, že okamžitě navrátili destičky zpět do knihovny, a místo nikdy nikomu nevyzradili. Pouze dcera muže, který tuto knihovnu objevil, o destičkách věděla, ale nikdy jí nebyl sdělen obsah a místo úkrytu. Muž si to vzal sebou do hrobu a jeho dcera možná dnes tento úkryt hledá. Tato knihovna nebyla nalezena, a nikdy nalezena nebude.

Na planetě je mnoho neobjeveného, a to co bylo odkryto anebo se odkrývá, tomu málo kdo správně porozumí.

Lidé si svou vlastní představivostí stvořili Boha, stvořili si dějiny na podkladě nepochopených překroucených událostí, a pravda je stále v zamlžení.

 

Vědomí, kterému jsme si zvykli říkat Bůh, a které je nepochopitelné, vše-obsažné, se vymyká naší představivosti i pojmenování. Je směšné pojmenovat něco, čemu nerozumíme, co si nedovedeme představit ani v té nejbujnější fantazii. Vše, co je ve Velkém Vědomí, vše je obsaženo v nás a v celém Kosmu. Jsme součástí projeveného Programu, který je obrovskou dokonalostí ve svém projevu. Tento projev je odlišný v energetických vibracích pro každou oddělenou existenci, a člověk ho může vnímat a prožívat velmi omezeně, protože ve hmotě do které je usazen, není schopen rozpoznat jak fyzicky, tak i psychicky jemnost odlišných proudů, které prochází naší hmotnou dimenzí. Nedovede rozpoznat proud pro jednotné lidské společenství, a zároveň ho vnímat jako malou částečku jednoho ohromujícího celku Vesmíru.

Každý lidský jedinec a nejen lidský, ale každé Stvoření, všichni jsme obrazem jedinečnosti a dokonalosti ve všech podobách. Jsme stvořeni z dokonalosti a dokonalost se na nás vyžaduje, dokonalost v podobě lidského projevu Lásky, která je Světlem našeho života, a Světlem všeho projeveného.

Nikdo nezná záměr Stvořitele, nikdo nepronikne do programu Vědomí, které bylo stvořeno ještě vyšší dokonalostí. Nic nemůže být stvořeno z ničeho, vše je stvořeno z energie, které my lidé říkáme Život. Tak že i Vědomí – Program, kterému člověk říká Bůh – Stvořitel, byl sestrojen, stvořen, nejsou pro to slova, někým, nebo něčím, co je nad naše chápání.

 

Stále se jen ptáme, ale nedostáváme odpověď a ty odpovědi, které přichází, jsou jen dedukcí, jsou vlastním pohledem, představivostí, názorem a jednou z možností, jak by to mohlo eventuálně být, ale obraz pravdy nikdo nezná, protože pravda, ta jediná nejvyšší pravda je Jádro, které je uložené ve Vědomí, vše ostatní je jen a jen spekulace, dedukce a iluzorní představa člověka, který stojí v pozici omezeného vědomí.

Člověk se snaží pochopit celý systém, snaží se skrze vědu proniknout do tajů Stvoření, ale lidská mysl je velmi omezená pěti smysli, které uzavírají jakýsi kruh a nepustí nás dál, a je jedno jestli jste vědec, učitel, esoterik, léčitel či primitiv. Pět smyslů omezuje člověka, ať si to připustí nebo ne. Za lidských pět smyslů se nikdo nedostane mimo člověka, který prožil klinickou smrt. Vědci, si hrají na Bohy, kteří vědí vše nejlépe, ale jen odhalují svůj vlastní pohled na danou věc, a i když předkládají vědecké podklady, které zdůvodňují dlouholetým bádáním, nemění to nic na tom, že vše co vyzkoumali, vyzkoumali jen skrze svých pět smyslů a ještě zúženým pohledem zaměřeným jen na jednu větev, proto si i vzájemně své pohledy pravdy vyvrací.

Je to, jako kdyby se mravenec díval na kůži slona, a ihned by vykřikoval, že ví, že je to kůže zvířete, a ví, jak celé toto zvíře vypadá.

Každý člověk používá svůj úhel pohledu na danou věc, není potřeba složitosti, ale pouhý selský rozum, který rozhodně nadělá méně škody, než kdejaký výzkum.

Vědecké bádání je vždy postaveno proti lidstvu, je proti soudnosti, proti přirozenosti, a i když vědec použije odborné termíny a snaží se nás uchvátit svou odborností, neznamená to, že všechno ví, a že to, co vyzkoumal je ta pravá podstata věci.

Vědci neznají hranice soudnosti, pro jejich výzkumy zaplatí mnoho bytostí životem, ať už jsou to zvířata, lidé či příroda.

Musíme však připustit, že Vědci v mnohém spolupracují s mimozemskými rasami, tak že se jejich obzor rozšiřuje, a předané informace o různých technologiích, v našich očích můžeme vidět jako pokrok a zázraky.

 

Projev Stvořitele je nepředstavitelně bohatý na rozmanitosti, nic není stejné, a pokud se to zdá, je to opravdu jen zdání, vše je originalita a dokonalost. Nikdo neprožívá cestu druhé existence na stejné vlně, vždy je nastaveno něco, co vše od sebe dokonale odlišuje. Nic není zbytečné, nic nepřebývá ani nechybí. Vše tvoří celek dokonalé souhry, a proto to může fungovat. Tato souhra je pro nás lidstvo nepochopitelná, můžeme si jí představovat, můžeme se přít, ale do Jádra nikdo nevidí. Ani já ne, ale stalo se mi něco, co změnilo můj pohled na život, a na všechny dostupné informace o Stvoření, tedy Bohu. Bylo mi umožněno nahlédnout za oponu poznání.

 

Všichni se snažíme dostat odpovědi na otázky, které mnohým nedají spát, a je to zcela přirozené, protože všichni máme v sobě program návratu do Jádra, tedy ke Stvořiteli.

Mnohým se ale přihodí něco, co jim otevře bránu do poznání a změní jim to nadosmrti život. Jsou osloveni světelnými nebeskými Bytostmi, pro určitý úkol zde na Zemi. Takových lidí není mnoho, ale jsou. Jsou vyvoleni, obdařeni něčím, co druzí nemohou pochopit, a do čeho se sami snaží složitě proniknout, aby se dostaly za hranici třetí Dimenze. Život těchto obdařených lidí je trochu odlišný ve vnímání a získávání informací. Na první pohled to nikdo nepozná, neodlišují se tím, že by dělali na každém kroku zázraky, nezviditelňují se, jsou tišší, protože ví a mají co dělat sami se sebou. Nemám nyní na mysli lidské jedince, kteří se učí tomuto poznání, meditují, rozšiřují si různými cviky své smysly, mám na mysli lidi, kteří tento dar otevření dostali z Nebes.

 

 

Píši knihu, kterou jsem v podstatě ani nechtěla napsat, protože, vše je hodně složité, alespoň pro mě, trvalo mi mnoho let, než jsem byla schopna zpracovat informace, které se ke mně dostávaly. Mám toho plnou hlavu a je těžké sestavit postup tak, aby byl správně pochopen. Můj život nikdy nebyl, a ani není jednoduchý. Vše se nastartovalo, když jsem byla malá. Stala jsem se vyvolenou.

 

Nevolala jsem ho, přišel sám. Přišel v mých osmi letech, když mi zemřeli rodiče a já zůstala sama. Stála jsem u nohou své mrtvé matky a nechápala jsem co se to děje. Cítila jsem jen podivnou bolest v srdci, a vnímala jsem to, jak jen to může osmileté dítě vnímat. Pak se stalo něco, co změnilo můj život. Přišel ke mně. Tiše, nenápadně. Nezářil, jak každý popisuje setkání s Andělem, byl jako jemná mlhovina a cítila jsem jeho dálku i blízkost. Do mé mysli vstupovala andělská slova, která konejšila a přinášela klid do mé bolavé Duše. Nerozuměla jsem tomu a bála jsem se. V noci, když se mi zdály děsivé sny, jsem ho po probuzení viděla stát u mé postele. Mluvil se mnou divnou řečí, ale já mu rozuměla. Každé jeho slovo se otisklo v mém mozku, a přesto dlouho trvalo, než mě strach opustil.

Pak přišel klid, a On mě navštěvoval pravidelně, uklidňoval mě a přinášel vysvětlení. Jeho jméno, které jsem směla vyslovovat, bylo Almachiel, slovo, které bylo pro mě vyslovitelné zde na Zemi, ale v Nebesích bylo prázdné.

Po celý můj život mě provází a nejen On, jsem v kontaktu s nebeskými Anděly, a dalšími světelnými bytostmi. Staly se mou součástí, zasvěcovali mě do tajů Vesmíru, ale ne na vědecké bázi, docela obyčejně, abych tomu rozuměla, nepoužívali vědecké termíny ani letopočty, vždy říkali, že vědecká slova, letopočty, jména, nejsou k ničemu, jen zatěžují mysl, je třeba vstupovat do obrazů a prožít vše tak, jak to plyne. Nikdy jsem nepochopila proč zrovna já, mnohokrát jsem se ptala, ale odpověď nepřicházela, dnes se už neptám.

V čase dospívání jsem dostala od Andělů dar. S tímto darem bylo spojeno mnoho zátěže, se kterou jsem se nedovedla vyrovnat, cestovala jsem po nebeských zahradách, ukazovali mi vše, co jen směli, a směli toho opravdu hodně, alespoň v mých očích. Cestovala jsem i v astrální rovině a dalších světech, které se těžko popisují. Viděla jsem Atlantidu, nejvyšší boží chrám, viděla jsem Zlo i Lásku, bylo mi ukázáno lidstvo a jejich osud. Necestovala jsem fyzickým tělem, ale světelným, cestovala jsem svým Vědomím. Některé obrazy byly nepopsatelně krásné a jiné smutné. Byly určité úseky v mém životě, kdy jsem informace nemohla rozdýchat, padala jsem do depresí, protože obrazy byly někdy kruté.

Byl čas, kdy jsem žádala o odebrání tohoto daru, ale bylo mi řečeno, že je to můj úděl, má cesta, můj Osud, jsem tu, abych nesla velkou moudrost a pomáhala těm, kteří požádají.

V současnosti beru svůj život jako dar a velké poslání, jsem smířená.

Začala jsem pomáhat lidem, a stále pomáhám nespočtu lidem, v podstatě to dělám celý svůj život. Skrze Bytosti Světla umožňuji člověku pochopit smysl jeho života, mohu mu stáhnout z nebeských rovin od andělských bytostí vzkaz, který do lidských slov přináší vysvětlení jeho života. Je však jen zlomeček toho, co se snažím lidem dát.

Za celý můj život jsem nashromáždila tolik informací, které jsem dostávala, tolik prožitků. Často jsem přemýšlela, zda mám tyto informace zveřejnit, protože vše je ve velkém rozporu s tím, čím nás vědci, politici krmí. Je to velmi těžké, protože svět je zaplaven mylnými a lživými slovy, která přicházejí jak z nejvyšších elitních míst, tak i od lidských jedinců, kteří si hrají na vševědy a manipulují s lidskou myslí, důvěřivostí a naivitou. Je málo těch, a opravdu málo, kteří mohou proniknout do hlubokých tajů vesmírných zákonitostí a Stvoření a odkrývat tu jednu jedinou pravdu, která je u Prvotního Vědomí, jenže tato pravda bývá často zesměšňována a pošlapána. Jsem přesvědčená, že v současném chaotickém Světě, který je plný násilí, je čas odkrýt některá tajemství, která umožní těm, kteří tuto knihu budou číst Srdcem, pochopit podstatu všeho dění, pochopit sebe jako jedince, pochopit záměr Stvořitele.

Můj Anděl, mi řekl,“ vezmi si pero a piš slova, která tobě budu vkládat.“ Dlouho jsem to promýšlela, není lehké psát informace, kterým možná mnoho lidí nebude rozumět, ale na naléhání jsem souhlasila.

Nechci zde předkládat nějaká vědecká poznání, chci, aby této knize porozuměl každý, ale někdy je těžké volit slova, která vystihují fakta.

Vše, co v této knize budu uvádět, vše jsem na vlastní kůži prožila a viděla. Nic není smyšlené, jsou to informace z Nebes od světelných Andělů, a je na vás jak je přijmete. Nikomu je nevnucuji a chápu, když kdokoli z vás nebude souhlasit, mnozí mě budou mít za blázna, budou mít spousty argumentů proti, ale já vám to nemám za zlé, protože já se s tím vyrovnávám celý život, a není to zrovna krátká doba.

 

Přeji vám, aby tato kniha byla pro vás přínosem, a cestou k velkému poznání.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

fišerová

marie ,11. 6. 2022 13:26

Také se moc těším na další informace. Díky, že jste rozhodla tohle všechno předložit, jsou to burcující poznatky a strhávají brýle.

PRAVDA

mario,20. 4. 2022 20:13

Úvod mame za sebou, tesim sa na pokracovanie knihy, dakujem za prepis nakolko kniha je vypredana. DAKUJEM.